Komunikat z zebrania sprawozdawczo-wyborczego

Ariel Gudanowski został ponownie wybrany na prezesa zarządu Koła 83 PZW. Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo członkowie koła wybrali także nowych członków zarządu, komisji rewizyjnej koła, sądu koleżeńskiego, rzecznika dyscyplinarnego, oraz delegata i zastępcę na Okręgowy Zjazd Delegatów.
Podziękowania za wsparcie działalności koła 83 otrzymali: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Starosta Grajewski Waldemar Remfeld, Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter, Wójt Gminy Prostki Rafał Wilczewski, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach Ewa Ratkiewicz, Radny Województwa Podlaskiego Wojciech Grochowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Szczuczynie Grzegorz Puławski, oraz członkowie władz i organów koła 83 mijającej kadencji.

Wykaz władz i organów Koła 83 PZW w Grajewie:

Zarząd koła:
Prezes zarządu – Ariel Gudanowski
Zastępca Prezesa ds. organizacyjnych – Szydłowski Andrzej
Zastępca Prezesa ds. sportu – Łepkowski Adam
Sekretarz – Piotr Wasilewski
Skarbnik – Kowalewski Stanisław
Gospodarz – Ceglarek Robert
Członek zarządu – Bogdan Jerzy

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Wojciech Grochowski
Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Puławski
Sekretarz – Andrzej Łaguna

Sąd koleżeński:
Przewodniczący – Damian Sypytkowski
Zastępca przewodniczącego – Jacek Lekenta
Sekretarz – Koniecko Malwina

Rzecznik dyscyplinarny – Gąsiewski Ryszard

Na Okręgowy Zjazd Delegatów został wybrany Ariel Gudanowski, lub w zastępstwie Andrzej Szydłowski.