Regulamin

Przypominamy

W wodach górskich: rz. Rządza (oraz w zbiornikach: w Witkowiżnie i Rządzy), rz. Jeziorka, rz. Skrwa Prawa, rz. Wissa
obowiązuje zakaz zabierania ryb łososiowatych (pstrąga i lipienia) oraz obowiązek stosowania haków bezzadziorowych
i podbieraka. (Indeks 10 w zezwoleniu). W Wodach górskich zakazane jest używanie przynęt naturalnych.

Zmienił się także wymiar ochronny okonia 18 cm i limit połowu do 3 szt. powyżej 25 cm na dobę

 

Zasady wędkowania obowiązujące w wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2020 r.

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

Gatunki ryb objęte wymiarem i okresem ochronnym

 

Gatunek Gatunek Okres Ochronny Limit Połowu
Boleń 45 cm 1.I. – 30.IV 2szt/dobę łącznie z brzaną, sandaczem i szczupakiem
Brzana 50 cm 1.I. – 30.IV 2szt/dobę łącznie z boleniem, sandaczem i szczupakiem
Węgorz 60 cm 1.XII. – 3.III 2 szt./dobę
Certa 30 cm 1.I. – 30.IV 5 szt./dobę
Lipień 30 cm 01.III – 31.V 2 szt.* łącznie z pstrągiem potokowym
Łosoś 35 cm * 2 szt/dobę /łącznie troć jeziorowa, troć wędrowna, sandacz, szczupak, sieja, boleń,
Miętus 25 cm 1.XII – II.> Do 5 kg
Pstrąg potokowy 30 cm ** 2 szt./dobę łącznie z lipieniem
Pstrąg tęczowy 30 cm ** Do 5 kg
Sapy 25 cm 1IV – 31.V Do 5 kg
Sandacz 55 cm 01.I – 31.V 2 szt/dobę. łącznie z brzaną, boleniem i szczupakiem
Sieja 35 cm 1.X – 31.XII 2 szt./dobę łącznie z trocią jeziowową, wędrowną, łosoiem, sandaczem, szczupakiem i boleniem
Sum 70 cm 01.01. – 31.05. od 01.11 –  31.12 1 szt./dobę
Szczupak 55 cm 01.I – 30.IV 2 szt/dobę łącznie z brzaną, boleniem,  i sandaczem
Sielawa 18 cm 1.X – 31.XII Do 5kg
Świnka 25 cm 1.I – 15.V Do 5kg
Troć 35 cm *** 2 szt./dobę łącznie z, łosoiem, sandaczem, szczupakiem i boleniem

*a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele, b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele, c) w pozostałych rzekach od 1 października do 31 grudnia.

**a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach od 1 września do 31 stycznia, b) w pozostałych wodach od 1 września do 31 grudnia.

***a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku od 1 października do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele,

 

Gatunki ryb objęte wymiarem ochronnym bez okresu ochronnego

 

Gatunek Wymiar ochronny Okres Ochronny Limit Połowu
Jaź 35 cm brak 3szt./dobę łącznie z Kleniem
Jelec 15 cm brak Do 5kg
Karp 30 cm brak 2 szt./dobę
Kleń 35 cm brak 3szt./dobę łącznie z Jaziem
Lin 30 cm brak 3 szt/dobę
Okoń 18 cm brak powyżej 25 cm 3 szt.
Rozpiór 25 cm brak Do 5kg
Wzdręga 15 cm brak Do 5 kg

 

 

Gatunki nie objęte wymiarem i okresem ochronnym

 

Gatunek Wymiar ochronny Okres Ochronny Limit Połowu
Amur brak brak brak
Karaś srebrny brak brak brak
Karaś złoty brak brak Do 5kg
Krąp brak brak brak
Leszcz brak brak brak
Płoć brak brak Do 5kg
Ukleja brak brak Do 5kg

 

 

 

 

Nowe przepisy i ich interpretacja