Władze

ZARZĄD:
Prezes- Gudanowski Ariel
Z-ca Prezesa- Lipski Dariusz
V-ce Prezes d/s sportu- Bogdan Jerzy
Sekretarz- Kapla Hubert
Gospodarz- Ceglarek Robert
Skarbnik- Kowalewski Stanisław
Rzecznik d/s dyscyplinarnych- Gąsiewski Ryszard
 
SĄD KOLEŻEŃSKI:
Przewodniczący- Łepkowski Adam
Sekretarz- Danowski Bogdan
Członek komisji- Łukasz Rzepecki
 
KOMISJA REWIZYJNA:
Przewodniczący- Łaguna Andrzej
Z-ca- Rogiński Krzysztof
Sekretarz-  Kruszewski Andrzej
Członek- Modzelewski Artur