Władze Koła

Prezes zarządu – Ariel Gudanowski
Zastępca Prezesa ds. organizacyjnych – Szydłowski Andrzej
Zastępca Prezesa ds. sportu – Łepkowski Adam
Sekretarz – Piotr Wasilewski
Skarbnik – Kowalewski Stanisław
Gospodarz – Ceglarek Robert
Członek zarządu – Bogdan Jerzy

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący – Wojciech Grochowski
Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Puławski
Sekretarz – Andrzej Łaguna

Sąd koleżeński:
Przewodniczący – Damian Sypytkowski
Zastępca przewodniczącego – Jacek Lekenta
Sekretarz – Koniecko Malwina

Rzecznik dyscyplinarny – Gąsiewski Ryszard