Zarybianie Jeziora Toczyłowo i Mierucie

Dnia 23.11 odbyło się zarybienie wód naszego Koła kroczkiem Lina. J.Toczyłowo wzbogaciło się o 200 Kg zdrowych linków a do J.Mierucie wpuszczono 67 Kg.Materiał zarybieniowy dostarczyli pracownicy OM pod kierownictwem nowego koordynatora od zarybień P. Aleksander Syguła.W akcji Zarybieniowej pomagali Wędkarze kol. Hubert Kapla, Artur Modzelewski, Andrzej Szydłowski