WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło nr 83 w Grajewie

ZAWIADAMIA

że w dniu 23.02.2019R. o godz. 10:00 (w pierwszym terminie), o godz. 10:30 (w drugim terminie)

odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Grajewie

 

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

 

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokółu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: Uchwał i Wniosków, Mandatowej, Skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Omówienie planu działania Koła na rok 2019.
 7. Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2019.
 8. Dyskusja.
 9. W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2019r.
 11. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

 

PODAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW O WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

ZARZĄD KOŁA

Dodaj komentarz