Komunikat końcowy z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Koła 83 PZW Grajewo

9 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła 83 PZW Grajewo

Podczas trwania zebrania przedstawione zostały m.in sprawozdania finansowe koła, sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego, oraz rzecznika dyscyplinarnego.

Prezes koła przedstawił sprawozdanie z działalności koła za rok bieżący, oraz omówił plan działania koła na rok 2024.

Ponadto zostały wręczone podziękowania dla osób i instytucji wspierających działanie koła 83 w roku 2023.