Interpretacja przepisu – dot. długości przynęt spinningowych

 Propozycje wprowadzenia ograniczenia długości przynęt stosowanych w okresie wiosennym (do 1 maja danego roku) znajdują się od wielu lat we wnioskach kierowanych do Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW po Walnych Zgromadzeniach Kół. Istnieje zatem silna wola społeczności wędkarskiej aby implementować tego typu rozwiązania. Okręg Mazowiecki PZW nie jest pierwszym użytkownikiem wód stającym przed tego typu dylematami. W innych okręgach PZW stosowane są różne metody mające na celu dodatkową ochronę drapieżników w okresie tarła. Nawet mówi się o bardzo restrykcyjnym zakazie spinningowania. Z pewnością nie ma tutaj idealnego rozwiązania a wszystkie z nich budzą wiele kontrowersji. Pamiętajmy jednak, że przede wszystkim mają one na celu ograniczenie ogromnej presji wędkarskiej położonej na jedne z najcenniejszych gatunków ryb w naszych wodach. Absolutnie nie mają one na celu dyskryminacji lub ograniczania praw wędkarzy a jedynie dobro naszych wód.

    W związku z powyższym podjęto decyzję o wprowadzeniu od roku 2019 przepisu ograniczającego długość stosowanych przynęt spinningowych do 5 cm. Sprawa była bardzo długo dyskutowana na Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód, Prezydium a następnie zatwierdzona w formie uchwały na Zarządzie OMPZW. Należy podkreślić, że podstawowym zadaniem tego przepisu jest dodatkowa ochrona w okresie tarła drapieżników takich jak szczupak, sandacz, sum itp. Jest on nakierowany na   pseudowędkarzy używających dużych, ewidentnie przeznaczonych np. na szczupaka przynęt (często z dołączonym przyponem wolframowym) pod śmiesznym pretekstem łowienia np. okazowych okoni. Była to notoryczna sytuacja spotykana przez patrole Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej nad naszymi wodami. Tej patologii praktycznie nie dało się zapobiegać pomimo ewidentnego zamiaru łamania przyjętych zasad. Oczywiście mała przynęta nie gwarantuje braku brań dużych drapieżników. Daje jednak nareszcie możliwość piętnowania ww. procederu z należną mu stanowczością.  Przypominamy, że przepis ten nie obowiązuje na wodach górskich, gdzie jego wprowadzanie mija się z celem (brak potrzeby dodatkowej ochrony np. szczupaka).

Wprowadzając przepis należało ustalić jasną wykładnię co jest wliczane do długości przynęty a co nie. Ten aspekt również był długo dyskutowany. Oczywiście mnogość dostępnych na rynku przynęt spinningowych mocno utrudnia jasną wykładnię. Z drugiej strony wolna interpretacja może pozwolić na naginanie przepisów niezwiązane z żadnymi zasadami etyki wędkarskiej.

Zdajemy sobie sprawę z faktu, że każde rozwiązanie jest weryfikowane w praktyce. Należy pamiętać, że przepis ten dopiero drugi rok funkcjonuje na naszych wodach. W związku z tym faktem poniżej publikujemy szczegółowe wytyczne dotyczące zakazu używania przynęt o długości powyżej 5 cm w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia na wodach OM PZW wraz z odpowiednimi rycinami.

  1. Woblery: długość przynęty mierzymy od oczka do mocowania agrafki/żyłki do końca kotwiczki/haczyka – ryc A. W przypadku woblerów z oczkiem do mocowania agrafki/żyłki umieszczonym na sterze (tzw. woblery SDR) długość mierzymy od końca steru – ryc. B. W przypadku woblerów z mocowaniem wertykalnym (tzw. woblery typu rattlin), cykad lub wirujących ogonków długość przynęty mierzymy od początku korpusu do końca oczka do mocowania kotwiczki/haczyka lub końca paletki (tzw. wirujące ogonki) ryc. C.
  2. Błystki wahadłowe: długość przynęty mierzymy od oczka do mocowania agrafki/żyłki do końca kotwiczki/haczyka – ryc D. Nie wliczamy długości kółka łącznikowego, krętlika itp. za pomocą których dowiązujemy lub przyczepiamy przynętę do żyłki lub plecionki.
  3. Błyski obrotowe: długość przynęty mierzymy od oczka do mocowania agrafki/żyłki do końca kotwiczki/haczyka – ryc E.
  4. Przynęty gumowe (twistery, rippery itp.) oraz przynęty wykonane z miękkich materiałów (np. muchy, koguty, jigi itp.): powinny leżeć na przymiarze w sposób swobodny (nierozciągnięty) a ich długość mierzymy od końca główki, czeburaszki itp. do najdalej wysuniętego końca ogonka ryc. F i G.

UWAGA! W przypadku stosowania dodatkowych wabików umieszczonych na kotwiczce/haczyku (gumowa przynęta, chwost z piór lub włosia itp.) ich długość wlicza się w rozmiar przynęty ryc. H.

 

Dodaj komentarz