WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

OKRĘG MAZOWIECKI

POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W WARSZAWIE

Koło 83 w Grajewie

ZAWIADOMIENIE

W dniu 15.02.2020 r. o godz. 09:30 ( w pierwszym terminie), o godz. 10:00 (w drugim terminie)

Odbędzie się w  Sali Konferencyjnej  Urzędu Miasta Grajewo przy Ulicy Strażackiej  6A w Grajewie

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE KOŁA PZW

 

NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

  • Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
  • Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
  • Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła.
  • Realizacja Uchwał i Wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
  • Omówienie planu działania Koła na rok 2020 r.
  • Omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020 r.
  • Dyskusja.
  • W przypadku zdekompletowania składu władz lub organów, uzupełnienie następujące spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
  • Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020r.
  • Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem ZG, ZO, ZK.
  • Wolne wnioski
  • Zakończenie obrad

ODDAJĄC POWYŻSZE DO WIADOMOŚCI, ZARZĄD PROSI CZŁONKÓW ORAZ SYMPATYKÓW PZW ZA WZIĘCIE UDZIAŁU W ZGROMADZENIU.

ZARZĄD KOŁA

Dodaj komentarz