OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
 
W DNIACH
02,03 – 08 – 2018 R.
INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO W OLSZTYNIE
BĘDZIE PRZEPROWADZAŁ NA J. TOCZYŁOWO ODŁÓW KONTROLNY W RAMACH MONITORINGU ICHTIOFAŁNY JEZIORA

Dodaj komentarz