Zawieszenie SSR

Mając na uwadze szereg zastrzeżeń co do pracy komendanta i strażników Społecznej Straży Rybackiej , Zarząd Koła 83 PZW w Grajewie w dniu 11.08.2021r. podjął uchwałę o zawieszeniu Społecznej Straży Rybackiej na czas nieokreślony oraz cofa rekomendację dla komendanta SSR.

Uzasadnienie :

1. Wielokrotne i uzasadnione skargi wędkarzy naszego Koła o nieetyczne podejście do kontroli;

2. Brak elementarnej znajomości regulaminy RAPR oraz regulaminu SSR przez strażników;

3. Represjonowanie wybranych wędkarzy posiadających uprawnienia do amatorskiego połowu ryb;

4. Przekraczanie swoich kompetencji podczas kontroli;

5. Brak współpracy z członkami Zarządu Koła 83;

6. Brak jakichkolwiek informacji o strażnikach pomimo wielokrotnych prób i uwag w stronę komendanta;

7. Brak wymaganych szkoleń strażników;

8. Oczernianie oraz naruszanie dobrego imienia PZW;

9. Nieuzasadnione skargi skierowane pod adresem Zarządu Koła.

Dodaj komentarz